Meldpunt misbruik


De Opstandingskerk wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Binnen team Jeugd onderschrijven medewerkers een gedragscode en vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Er zijn Vertrouwenspersonen aangesteld


Interne vertrouwenspersonen

Binnen De Opstandingskerk zijn twee vertrouwenspersonen actief. Herman Satter en Andrea Godeke. De vertrouwenspersoon:
  • functioneert onafhankelijk
  • de functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen de Opstandingskerk
De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@opstandingskerkutrecht.nl


Externe vertrouwenspersoon

De Opstandingskerk is aangesloten bij het Meldpunt Misbruik (www.meldpuntmisbruik.nl). Maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 06 810 801 17 of per e-mail: vertrouwenspersoon@meldpuntmisbruik.nl.
 

Onveilige situaties

(Seksueel) misbruik komt overal voor waar machtsongelijkheid is. Cijfers tonen aan dat de dader van misbruik in de meeste gevallen iemand is uit het sociale netwerk van het slachtoffer. Dat wil dus zeggen dat misbruik ook voorkomt in gezinnen, familie- of vriendenkring, tussen kerkleden onderling, op school, het werk of de sport. Zijn betrokkenen lid van de plaatselijke kerk, dan kan de kerk niet zwijgend toekijken. Met name bij misbruik van minderjarigen dient het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingeschakeld te worden (www.veiligthuis.nl) en/of de politie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter en we houden je op de hoogte van van onze activiteiten.