El Roi

ElRoi is een nieuw initiatief voor een huiskamer voor prostituees in Utrecht. Het is een interkerkelijk project dat wordt gerund door vrijwilligers. In 2018 zijn we met ons werk onder de doelgroep begonnen; We maken op dit moment gebruik van de huiskamer van de Buurtkerk, 2e Daalsedijk 2B, in Utrecht. Elke maandag zijn we met vrijwilligers daar aanwezig van 10 tot 14 uur.

Wil je ons werk financieel steunen? U kunt ons (belastingaftrekbaar) steunen via NL49 TRIO 0338 4015 04 // Heel hartelijk bedankt!

Op onze website www.elroi.nl kunt u meer informtie over ons vinden.Waarom?
Vanuit de overtuiging dat God in liefde naar ons omziet en ons leven heeft vernieuwd in Jezus Christus (Efeziërs 2:10), willen wij omzien naar de vrouwen die in Utrecht en omgeving in de prostitutie werkzaam zijn. We willen oog hebben voor hun noden van heden en verleden en samen met hen zoeken naar perspectief voor de toekomst. We zijn een groeiende interkerkelijke groep vrijwilligers met een grote, soms jarenlange, betrokkenheid op deze specifieke doel-groep. We willen en kunnen dit initiatief alleen realiseren in samenwerking met de kerken van Utrecht. 

Het is ons verlangen dat vrouwen in de prostitutie in Utrecht worden gezien, in plaats van bekeken. Deze vrouwen le-ven veelal in afzondering van het ‘gewone’ maatschappelijke leven en komen daardoor soms letterlijk en figuurlijk bui-ten de werkelijkheid te staan. Dit komt door de aard van het werk en de bijbehorende stigmatisering en buitensluiting. Ook zijn ze vaak door negatieve ervaringen in een ver of dichterbij verleden beschadigd geraakt.

We willen naar hen omzien met de liefde van God, zodat zij ervaren dat ze waardevol zijn en op een positieve manier met zichzelf en de maatschappij in contact kunnen komen. Dit maakt weerbaarder en zal hen versterken in het naden-ken over keuzes en het mogelijk bijstellen ervan.

Wat hebben we nodig?
In navolging van Jezus’ bewogenheid voor kwetsbare mensen zijn christenen en kerken in Utrecht geroepen hun ver-antwoordelijkheid te nemen voor deze groep in de Utrechtse samenleving. In de toekomst heeft de stichting El Roi dan een vaste plek op de agenda van Utrechtse kerken. Er is praktisch en financieel draagvlak om het werk onder de prostituees vorm te geven en het wordt door gebed gedragen.

Wat gaan we concreet doen?
We willen een huiskamer inrichten waar vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn zich veilig en welkom weten. Waar fysieke en geestelijke ruimte is, omdat het werk geen druk zet op een gesprek en de vrouw zich meer in haar waarde kan voelen. Er zijn dienstverleners (vrijwilligers) aanwezig om de vrouwen gastvrij te ontvangen, naar hen te luisteren en zo nodig van informatie en advies te voorzien.

Het is een plek, die vrijwilligers, hulp- en dienstverlening bij elkaar brengt om in samenwerking met andere partijen te komen tot een afgestemd aanbod. Dit kan variëren van eenvoudige maatschappelijke of persoonlijke hulp tot het aan-bieden van een sterk traject om uit het werk te stappen. Andere ketenpartners kunnen er hun diensten aanbieden ten behoeve van deze vrouwen (bijv. soa-testen, een juridisch spreekuur, etc.). Tevens functioneert het als uitvalsbasis voor veldwerk, het op regelmatige basis bezoeken van vrouwen op de werkplek of hen bereiken middels speciale ac-ties rond bijv. Kerst of Pasen. 

Wat voor vrijwilligers zoeken we?
Rondom deze huiskamer zijn er kerkelijke vrijwilligers nodig die zich inzetten voor de bestuurlijke en organisatorische realisatie ervan. Hierdoor ontstaat een solide basis van waaruit andere vrijwilligers aan de slag kunnen als straatwerker en gastvrouw. De aard van het werk van deze vrijwilligers vraagt om professionele coaching. In principe zoeken we alle vrouwen die in Utrecht en omgeving in de prostitutie werken te bereiken, zowel achter het raam als in de clubs, hotels en op de tippelzone. 
Contact
Contactpersoon: Louise de Vries
Tel: 06-295 624 05‬
Email: louisewestendorp@live.nl

Website: 
www.elroi.nl

Facebook: 
www.facebook.com/elroiutrecht/

Meedoen:
We zoeken vrijwilligers die betrokken willen raken bij het werk. Neem contact op met Louise via de contactgegevens hierboven.

Wil je ons werk financieel steunen? U kunt ons (belastingaftrekbaar) steunen via NL49 TRIO 0338 4015 04 // Heel hartelijk bedankt!