Luister- en gespreksavond LHBT en vervolg

Luister- en gespreksavond LHBT en vervolg

07 december 2018 Info

Met een opkomst van zo’n 90 gemeenteleden hebben we een mooie, zorgvuldige en open avond gehad over het thema LHBT. Het verslag van deze avond en het gebruikte materiaal is te vinden op de website van de opstandingskerk. Onder leiding van Peter Wieringa, die ons als externe begeleider helpt bij dit proces, hebben we als kernteam afgelopen maandag nagedacht over de concrete uitwerking van de vervolgstappen.

We willen de hele gemeente meenemen in het proces over ‘LHBT en de Opstandingskerk’. Een klein comité, waardoor de voorzitter van het taakveld toerusting, begeleidt (ism Peter Wieringa) dit proces en werkt dit verder uit voor de komende 6 tot 9 maanden.

De inhoud van dit proces komt op verschillende momenten en manieren aan de orde. Het document van de Werkgroep LHBT (die afgelopen anderhalf jaar hieraan heeft gewerkt) dient als input voor de inhoud van dit thema.

Concreet bestaat het proces uit 4 stappen, namelijk:
  • meningsvorming;
  • opinies;
  • opties verkennen, en tot slot;
  • besluitvorming.

Gedurende het proces zal het kernteam (waar ook de predikant deel van uit maakt) geen uitspraken op persoonlijke titel doen over dit thema om het proces niet te schaden.

Natuurlijk is het Taakveld Pastoraat altijd beschikbaar voor persoonlijke en vertrouwelijk gesprekken die dit thema raken.

De communicatie over dit proces zal plaatsvinden vanuit de voorzitter van het kernteam; Melanie Knieriem.