Woord van JP: Klasse of Classis?

Woord van JP: Klasse of Classis?

17 oktober 2018 Jan Peter

“De Opstandingskerk was me veel te druk, dat kan ik niet volhouden.”

“Ik heb God en de kerk gehaat!”

“Geloof jij in Jezus? Dan geloof je zeker ook nog in Sint-Nikolaas?”

Afgevaardigden van de GKV-kerken in Mijdrecht, Loenen, Leidsche Rijn, Houten, Zeist, Driebergen, Utrecht Centrum en Utrecht Noord-West luisterden en zaten nasi te eten temidden van zo’n twintig Zuilenaren met hun verhalen over het Leger des Heils, zichzelf en de Opstandingskerk. Henk Foppen -lid van onze gemeente- kookt al jaren eens in de veertien dagen voor éénieder voor € 3,50. Inclusief toetje.

Wat deden de afgevaardigden van de classis daar?
Zij deden daar wat hun doel is, namelijk: elkaar steunen, bemoedigen en aanspreken om op zo’n manier kerk te zijn, dat het Koninkrijk van God gebouwd wordt. Zowel in de aanbidding van God, als in de onderlinge gemeenschap en in de missie naar de samenleving.
Een collecteronde vooraf leverde een bemoedigende bijdrage op aan missionaire initiatieven. Loenen Abcoude scoorde als kleinste gemeente het hoogst!

Tijdens het eten vertelden verschillende mensen wat Bij Bosshardt voor hen betekende en hoe het was om mensen van de kerk te ontmoeten. Bijna tien jaar geleden begon een huiskring met maandelijks koken voor hen. Het contact is steeds gebleven en dat levert nu ook mooie verhalen op:
“Vroeger kon ik me niet voor stellen te geloven in Jezus, nu is het een feit.”
“Tegenwoordig kan ik rustig in de kerk (wel naast Henk) zitten en is de haat verdwenen.”
“Misschien kom ik een half uur later als alles rustiger is, ik wil graag een keer weer Avondmaal vieren.”
 
Na de nasi verdwenen de meesten en gingen we door met vergaderen met de classis. We legden uit dat kerkdienst, huiskringen en netwerkgroepen (Utrechtgroepen) allemaal vormen zijn van kerk en van gemeente van Jezus Christus. Jaap en Wilma Molema vertelden hoe ze er toe kwamen om met hun huiskring een maaltijdavond te starten in buurtkamer De Klop in Overvecht. Arjen de Snoo legde iets uit van de geschiedenis van de Opstandingskerk hierin vanaf 2011 met leermomenten en tips.
Staande in een kring vertelde iedere kerk wat hun volgende stap zou zijn in het verwezenlijken van hun doelen. Vervolgens vroegen we hen om in het midden te gaan staan en baden we ervoor.

Een Klasse Classis!

JP deelt graag de wonderlijke dingen die hij tegenkomt in zijn leven als dominee. Dit doet hij geregeld in zijn nieuwsberichten op de de website van de Opstandingskerk.