Hoe zorgen we voor elkaar?

Hoe zorgen we voor elkaar?

22 oktober 2018 Info

Pastoraat is: omzien naar elkaar, elkaar naar Jezus leiden. De ander laten zien dat hij geliefd, geaccepteerd en van waarde is. Hierbij is Jezus ons grote voorbeeld. In zijn tijd op aarde vergelijkt Jezus zichzelf regelmatig met een herder die zorgt voor zijn schapen. Wij geloven dat wij allemaal zowel herder als schaap zijn, voor elkaar mogen zorgen en ons mogen laten verzorgen.

Pastoraat ontstaat vanuit relaties. Om die relaties vorm te geven is de Opstandingskerk een kerk van huiskringen. Binnen de kringen vindt het onderling pastoraat plaats: de leden van de huiskringen zorgen voor elkaar. De wijkouderlingen ondersteunen de kringen hierin. Waar nodig brengt de wijkouderling ook persoonlijke pastorale bezoeken.
De wijkouderlingen vormen met de predikant, een secretaris en een voorzitter het Team Pastoraat. Het team komt met regelmaat samen om te bespreken wat er leeft binnen de gemeente en welke aanvullende toerusting nodig is. Naast de zorg binnen de kringen is dit zorg vanuit de diaconie, het gebedspastoraat, het ministry en de vertrouwenspersonen.

Wil jij pastoraat aanvragen voor jezelf of voor iemand anders? Of wil je meer weten over pastoraat? Neem dan contact op via pastoraat@geloofhet.nl