Gods plan voor onze kerk

Gods plan voor onze kerk

12 november 2018 Info

Naar aanleiding van het advies dat geformuleerd is in het Meerjarenbeleidsplan wil het kernteam met de gemeente de komende maanden gebruiken om te bidden voor onze gemeente en te luisteren naar God. Door gebed willen we aan God vragen wat zijn plan is met onze kerk / gemeente in deze tijd en waartoe we gemeente mogen zijn in de stad Utrecht.
 
Graag nodigen we iedereen uit om hierin mee te bidden. Dit kan je thuis of in je eigen huiskring doen, maar we willen de jullie ook nadrukkelijk uitnodigen om mee te bidden in de kerk op de donderdagavonden in de oneven weken van 20 tot 21 uur in ons kerkgebouw. Er is altijd iemand vanuit het kernteam aanwezig die die avond zal meebidden. De eerstvolgende avond zal zijn op donderdag 22 november aanvang 20.00 uur. Daarnaast willen we iedereen uitnodigen die in zijn / haar persoonlijk gebed of in het gebed met de huiskring hierdoor ideeen / woorden van God krijgt, deze te delen met zijn of haar wijkoudsten of mensen uit het kernteam.