Nieuws

12 november 2018 Maarten

Luisteravond LHBT

Zoals al eerder aangekondigd, gaan we graag verder in gesprek met elkaar over het onderwerp LHBT. In de persoon van Peter Wieringa is een externe gespreksleider gevonden en we willen graag samen naar elkaar luisteren en verder in gesprek gaan over LH...
Lees meer

12 november 2018 Info

Gods plan voor onze kerk

Naar aanleiding van het advies dat geformuleerd is in het Meerjarenbeleidsplan wil het kernteam met de gemeente de komende maanden gebruiken om te bidden voor onze gemeente en te luisteren naar God. Door gebed willen we aan God vragen wat zijn plan i...
Lees meer

22 oktober 2018 Info

Hoe zorgen we voor elkaar?

Pastoraat is: omzien naar elkaar, elkaar naar Jezus leiden. De ander laten zien dat hij geliefd, geaccepteerd en van waarde is. Hierbij is Jezus ons grote voorbeeld. In zijn tijd op aarde vergelijkt Jezus zichzelf regelmatig met een herder die zorgt ...
Lees meer

17 oktober 2018 Jan Peter

Woord van JP: Klasse of Classis?

“De Opstandingskerk was me veel te druk, dat kan ik niet volhouden.” “Ik heb God en de kerk gehaat!” “Geloof jij in Jezus? Dan geloof je zeker ook nog in Sint-Nikolaas?” Afgevaardigden van de GKV-kerken in...
Lees meer

17 oktober 2018 Miriam

Jeugd: wat gebeurt er eigenlijk?

Bendes Het schooljaar is alweer wat weken van start gegaan en zo ook de bendes (peuter- en kindergroepen in de kerk). Voor de kleuters zijn we gestart met een nieuwe methode voor bijbelonderwijs: ‘Opstap’. Voor de kinderen van zes tot en...
Lees meer