Nieuws

07 december 2018 Info

Luister- en gespreksavond LHBT en vervolg

Met een opkomst van zo’n 90 gemeenteleden hebben we een mooie, zorgvuldige en open avond gehad over het thema LHBT. Het verslag van deze avond en het gebruikte materiaal is te vinden op de website van de opstandingskerk. Onder leiding...
Lees meer

07 december 2018 Info

De kerstactie gaat van start

Doe je mee? Bedenk aan wie jij een pakket zou willen geven! Vanaf zondag as. start de kerstactie. Komende zondagen (9 en 16 december) kan je een doos ophalen in de kerk (of als je wilt meerdere). Deze kan je vullen en een mooi pakket van maken en ...
Lees meer

05 december 2018 Info

Sinterklaasactie was een groot succes, bedankt!

We hebben 220 chocoladeletters gekregen. Deze hebben we uitgedeeld aan mensen van de voedselbank, en  verschillende locaties van het Leger des Heils, waar mensen in de opvang genieten van onze lekkere letters! Ook hebben we voor de voedselbank ...
Lees meer

12 november 2018 Maarten

Luisteravond LHBT

Zoals al eerder aangekondigd, gaan we graag verder in gesprek met elkaar over het onderwerp LHBT. In de persoon van Peter Wieringa is een externe gespreksleider gevonden en we willen graag samen naar elkaar luisteren en verder in gesprek gaan over LH...
Lees meer

12 november 2018 Info

Gods plan voor onze kerk

Naar aanleiding van het advies dat geformuleerd is in het Meerjarenbeleidsplan wil het kernteam met de gemeente de komende maanden gebruiken om te bidden voor onze gemeente en te luisteren naar God. Door gebed willen we aan God vragen wat zijn plan i...
Lees meer